Om konferensen

Pressmeddelande

Foton från konferensen

Den 7-8 november 2019 hålls Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Konferensen har ambulerat mellan lärosäten i Sverige och Norge vartannat år med början 2005 vid Uppsala Universitet. Senast hölls den i Göteborg och denna gång äger konferensen rum i Vasa vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi.

Temat 2019 är  Att teoretisera läroplansarbete, didaktik och ledarskap i en transnationell tid.

Konferensen pågår i två dagar, med keynotes, seminarier och paneldiskussion samt en gemensam konferensmiddag på kvällen. Konferensen är begränsad till antalet deltagare. Det lilla formatet ser vi som en förutsättning för att ha tid att reflektera över frågor som rör läroplansteorins utveckling och ställning i Norden och internationellt. Tanken är att ge möjlighet till tankeutbyte, möten och initiering av olika former av samarbeten. Både doktorander och seniora forskare är välkomna att presentera sina artikel- och forskningsprojekt inom eller med anknytning till läroplansteori under parallella paper-sessioner. Presentationer kan ske på nordiska språk eller engelska. Konferensen siktar på att publicera en redigerad volym.

Konferensen är enligt traditionen avgiftsfri för deltagare, man betalar endast resor och övernattning själv.

Tidigare konferenser
2005 Uppsala Universitet
2007 Örebro Universitet
2009 Linneuniversitetet i Växjö
2011 Oslo Universitet
2013 Uppsala Universitet
2015 Örebro Universitet
2017 Göteborgs universitet
2019 Åbo Akademi, Vasa

Konferensen arrangeras med stöd av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse samt Svenska folkskolans vänner.