Forskning

Här presenterar vi forskningen som har gjorts i ämnet och som har resulterat i det material vi har här på språkresursen (?).