Uppskattning av storleksordning

En viktig färdighet att öva upp när man skall tänka kring frågor om energi och energiförbrukning, är konsten att göra storleksuppskattningar och storleksjämförelser. Nedanstående övningsexempel är inspirerade av boken ”Guesstimation, Weinstein and Adams, Princeton University Press (2008)”. Problemen är indelade enligt kategori. Notera att lösningsförslagen inte skall betraktas som facit, utan som en startpunkt för egna uppskattningar: Ett okritiskt användande kan leda till obehag

Uppskattning av storleksordning