Tävlingen Odysseus 2017 – utlysing och anmälan

Odysseus är en tävling kring rymden och naturvetenskap för unga i åldern 13-22 år, uppdelat i tre tävlingskategorier.
År 2016 deltog finländska ungdomar för första gången i denna internationella tävling. Tävlingen riktar sig till skolelever och studerande på samtliga skolstadier. De äldre deltagarna gör en skriftlig rapport över ett självvalt forskningsområde och de yngre tävlar med en bild som de själva har skapat.

Mera information om Odysseus, de olika tävlingskategorierna och anmälningssystemen finns här: Odysseus_information_2017_svenska samt på projektets hemsida: http://www.odysseus-contest.eu/.