Tävling för gymnasier: experimentvideo i kemi

European Young Chemists´ Network (EuCheMS) utlyser en tävling för gymnasister att göra en kemivideo om ett eget experiment.

De fem bästa videorna på europeisk nivå blir belönade:
1:a pris: Resa till London (flyg och boende betalt, 3 nätter)
2-5:e pris: Blandade priser (certifikat, t-shirts, kalendrar, science kit)

Regler (kort version) (Fullständiga regler och detaljerad information)

– Varje lag får bestå av max 3 studerande plus lärare (som mentor). Endast en video per lag godtas, däremot får samma lärare vara med i flera lag.
– Videon ska inkludera utförandet av ett valfritt experiment. Det kan kommenteras på engelska eller svenska med engelska underrubriker. Videon får även innehålla musik. Immaterialrätt ska respekteras, d.v.s. allt material ska vara fritt tillåtet att användas.
– Maxlängd på videon är 3 minuter.
– Ev. detaljer rörande priserna är upp till den internationella juryns beslut. Priserna är icke-överförbara.

Anmälningsblankett: template_Chemistry_Rediscovered

Inspirationsexempel:
Att göra tvål: www.youtube.com/watch?v=XCdOGBztohk
Silverspegel: www.youtube.com/watch?v=biV1tzpUAwU

Eventuella frågor riktas direkt till arrangören.

facebook.com/eycn.eu