Skolresurs sommarkurs 2017

Skolresurs traditionella sommarkurs 2017 i Vasa heter

Energi ur ett integrerat perspektiv

Pricka in 6-7 juni 2017 i kalendern.

Berit Kurtén och Mats Braskén håller i trådarna och på programmet finns bland annat presentationer om koldioxidneutralitet och energi kopplat till samhälle, historia och kultur. Goda exempel på ämnesintergerade projekt och framför allt praktiska och energiska workshopar!

Mera information :
Flyer Energikurs_17
Program-2017-2

Anmälning (senast den 8.5.2017)

Kursen finansieras av Utbildningsstyrelsen, dvs den är avgiftsfri. Deltagarna bekostar själva resor och uppehälle.