Seminarium i Vasa 4.5.2017: Helhetsskapande undervisning

Helhetsskapande undervisning i den nya läroplanen— perspektiv, betraktelser och konkreta exempel

4.5.2017 i Vasa

I LUMA-projektet MAT-É-TEMAT har tre skolor under de senaste två läsåren planerat och genomfört helhetsskapande undervisning som sammanlänkar ämnesinnehåll från matematik, slöjd och huslig ekonomi – på ett sätt som följer de nya läroplansgrundernas förväntningar på helhetsskapade undervisning.

I det avslutande seminariet öppnar lärarna upp sina erfarenheter för en större publik. Som inledare på seminariet medverkar pedagogie emeritusprofessor Kari Uusikylä och professor Elina Pirjatanniemi. Som moderator fungerar PeD, lektor Tom Wikman.

För ytterligare information om programmet se: https://www.cll.fi/wp-content/uploads/2017/03/flyer-Matetemat-4.5-rev.pdf

Tidpunkt: 4.5.2017 kl. 10.00-14.30
Plats: Åbo Akademi, Aud. Bruhn

Anmälan senast 27.4.2017www.cll.fi/luma/anmalan

Seminariet är avgiftsfritt.
Mera information ger Kasper Hiltunen, kasper.hiltunen@abo.fi