Programmering i den finländska läroplanen

År 2016 skall programmering inkluderas i hela grundskolans läroplan. Frågan är hur detta mål skall uppfyllas. Linda Mannila, utbildare och forskare vid Åbo Akademi, har i många år arbetat med programmering för barn och unga. Hon har arbetat för att utbilda lärare på fältet för att axla denna nya uppgift. I presentationen nedan kan man läsa om hennes idéer och få inspiration för programmering också i förskolan.

Linda Mannila – programmering i Finland