Öppna laborationer och undersökande arbetssätt, fortbildning i Vasa våren 2018

Syftet med kursen är att deltagarna ska inspireras till att arbeta med öppna laborationer i sin undervisning, och utveckla sin kunskap om hur man gör det i praktiken.  Fortbildningen består av 4 närstudieeftermiddagar (3 h/ gång). Mellan träffarna ska deltagarna i sin egen undervisning låta eleverna arbeta på ett mera undersökande sätt.

 

Målgrupp:     Lärare i årskurs 7-9, samt i gymnasiet i kemi och fysik

(även biologilärare är välkomna)

Tidpunkt:      Januari-maj 2018 (första träffen är den 25.1)

Plats:             Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ÅA, Strandgatan 2, Vasa

Läs mer om kursen här.

Anmälning senast den 18.1.2018