Om oss

collagetillomoss

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.

Läs mer om vår verksamhet under rubriken: RC i ett nötskal.