Nordisk lärarfortbildning

Skolresurs har redan under flera år deltagit i det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO. Under 2018 erbjuder Nordic ESERO igen intressanta fortbildningar. Kursen Naturvetenskapernas didaktik är en helt ny kurs. Nordic ESERO bidrar med ekonomiskt stöd för kursdeltagarens boende och resa i samband med fältkursen.

Mer information om kurserna och kursanmälan hittas via länken  https://esero.no/se/fortbildningskurser-2018/

Kursprogrammet under 2018 är följande:

Naturvetenskapernas didaktik, Oslo, 15.2.2018, anmälan senast 1.12.2017

Klimatforskning i polara landskap, Svalbard, start 15.3.2018, anmälan senast 15.1.2018

Under polarhimlen, Andøya, start 15.8.2018, anmälan senast 1.5.2018

Astronomi, Andøya, start 3.9.2018, anmälan senast 1.5.2018

För mer information, kontakta ann-catherine.henriksson@skolresurs.fi, tel. 02-2153295