Bli smart på klimat och Östersjön

Förenta Nationerna tog fram sjutton globala mål för en hållbar utveckling år 2015 . Som exempel är mål nummer 13 Bekämpa klimatförändringen och mål nummer 14 Hav och marina resurser. Hand i hand med detta utgör hållbar utveckling ett framträdande begrepp i de rådande läroplanerna för såväl grundskolan som gymnasiet. Samtidigt som finländska forskare inom miljöpedagogik efterlyser en bättre helhetsbild kring undervisningen i klimatförändring.

Undervisningspaket i hållbar utveckling

Skolresurs – Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan har arbetat fram två undervisningspaket med avstamp i hållbar utveckling. Det ena handlar om klimatförändring och det andra om Östersjön. Trots att de är producerade för skolmiljö, hindrar det inte att vem som helst klickar in sig på materialen och lär sig något nytt.

Den globala uppvärmningen är ett faktum i dag. Och klimatförändringarna påverkar oss alla. Att ta ansvar för sig själv och sin närmiljö kan inte betonas för starkt eller börjas för tidigt. Klimatpaketet samlar material för alla skolstadier, från årskurs 1 till 9 i grundskolan och gymnasiet. Aktiviteterna är anpassade för olika åldersgrupper. För de yngsta presenteras temat energi och den rikssvenska Energiutmaningen, med en finländsk tvist i form av inhemska exempel. Det finns också tips på enkla, handgripliga experiment av typen frys en glaciär och gör ett snömoln.

Tecken på klimatförändring eller variationer i väderleken?

Senare i grundskolan kan det vara nyttigt att sortera in alla termer och begrepp i rätt fack: Vad är egentligen ett tecken på klimatförändring och vad beror på variationer i den dagliga väderleken? Hur reflekterar och resonerar jag mig fram till det korrekta svaret kring valet av klimatsmart mat? Eller att resa miljövänligt? På gymnasienivån ges möjligheten att granska ett klimattoppmöte i sömmarna. Vad har energifrågor, biodiversitet och industri för betydelse om jag är fattig eller rik? Det gäller att sätta sig in i olika länders situation och argumentera för dem i form av ett rollspel.

Testa dig själv – är du expert på Östersjön?

Materialet om Östersjön är uppbyggt som ett pussel eller spel och har därför namnet Östersjöpusslet, tänkt för årskurs 8 och äldre. Alla som bor runt Östersjön känner till att den är jordens största innanhav. Att Östersjön också är ett av de mest förorenade haven kan inte ha undgått någon av oss. Men det kan vara bra med en uppdatering kring övergödning, överfiske, miljögifter och den ofantliga mängd transporter till havs som går in och ut i Östersjön hela tiden. Nytt är presentationerna av en del yrken som kanske inte direkt förknippas med marina aktiviteter. Etnologen på ett hembygdsmuseum, diplomingenjören på Trafikverket och journalisten på Yle tänker också på Östersjön på arbetstid. Östersjöpusslet är i grunden svenskspråkigt, men har inslag på finska och engelska då experterna själva berättar om sitt arbete. Alla berättelser och information presenteras i form av korta filmklipp. Materialet kompletteras av frågesporter och laborationer. Du kan ta dig igenom materialet i form av ett brädspel från punkt till punkt eller fritt klicka dig igenom de olika pusselbitarna. Som final kan du testa dig själv: Är du expert på Östersjön? Materialpaketen testar samtidigt olika fritt tillgängliga programvaror inom digital  presentationsteknik. Östersjöpusslet är uppbyggt i programmet Thinglink, Klimatpaketet i Google sites. Bägge programmen har fördelar, men även begränsningar.

Cecilia Lundberg