Berzeliusdagarna i Stockholm 26-27.1.2018

http://www.berzeliusdagarna.se/

Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska kemisamfundet. Huvudsyftet är att ge gymnasieelever en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Framstående forskare från högskolor och industri berättar om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning. År 2018 finansierar Finska Kemistsamfundet en resa till Berzeliusdagarna för fyra gymnasieungdomar från olika håll i Svenskfinland samt två lärare.

Denna gång fanns det 12 kandidater, som representerade gymnasier i hela svenskfinland inklusive språköarna. Samtliga kandidater var välmeriterade. Urvalskommittén, som i år bestod av två representanter från Finska Kemistsamfundet och en representant från Skolresurs, kunde dock efter att ha satt sig in i ansökningarna enhälligt välja ut fyra Berzeliusstipendiater från följande skolor:

IB-Tampereen lyseon lukio
Ålands gymnasium
Katedralskolan i Åbo
Tölö gymnasium

Lärarna som får delta denna gång är:
Mia Borg, Borgå
Jenni Vainio, Esbo