Bencos ledare

Här kommer Skolresurs’ nyhetsbrev nr 2 för 2017, ett intensivt paket med tips och idéer att nyttjas i undervisnings- och inspirationssammanhang, samt med info om kommande evenemang.

På tal om kommande evenemang, så är det glädjande att se att också industrin och näringslivet fått på lite bredare bas upp ögonen för behovet av entusiasmerande stöd till matematik- och naturvetenskapsundervisningen i skolorna.

Ett fint exempel på detta är teknologi-industrins centralorganisation Teknologiateollisuus r.y:s program ”MyTech”, http://www.mytech.fi/mytechohjelma.

MyTech är ett matematiskt-naturvetenskapligt-teknologirelaterat program där man kan få stöd för att förverkliga ämnesövergripande lärprojekt i skolorna inom tre fastställda temaområden; i) cirkulärekonomi och klimatförändring ii) hälsa och välfärd och iii) framtidens livsmiljö. Intresserade skolklasser anmäler sig med i programmet genom att tillsammans med sin lärare välja tema för sitt lärprojekt man vill förverkliga och anmäler detta till programmet (se ovannämnda länk för noggrannare anvisningar). Man förverkligar sedan projektet dels genom aktiviteter i skolan, dels i samarbete med en högskola eller ett universitet samt också tillsammans med ett företag som på något sätt är aktivt på det temaområde man valt.  MyTech programmet erbjuder både företagskontakter för samarbetet och finansiellt stöd för studiebesöken. På MyTech:s hemsidor får man också tips om lämpliga projekt att förverkliga. Tyvärr finns hemsidorna tillsvidare bara på finska men vi här på Skolresurs står mer än gärna till hands med stöd och hjälp till er intresserade. Kontakta mao. oss om ni tycker MyTech låter som något ni vill delta i. Kunde tex. tänka mig att ni som tänkt delta i det här läsårets TekNatur tävling, kunde hitta synergier med MyTech och utvidga era TekNatur-projekt så att de också passar MyTech.

Ett lite annorlunda, men likväl spännande initiativ kommer från Sverige. Skolresurs och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland – STV – blivit kontaktade av en organisation i Sverige – RAYS, Research Academy for Young Students (http://raysforexcellence.se/), som årligen ordnar en 4-veckors forskarskola i Stockholms-regionen för abiturienter, intresserade av naturvetenskap och forskning. I forskarskolan får deltagarna upptäcka mer om vetenskap och genomföra projekt på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), SU (Stockholms Universitet) eller KI (Karolinska Institutet) i Stockholm, samtidigt som man får lära känna andra ungdomar med liknande intressen. RAYS är intresserad att utvidga sitt forskarskolekoncept att gälla hela Norden och vill nu till den inkommande sommarens skola (2018) bjuda in 1-2 deltagare från Svenskfinland.

Vi tycker med STV att initiativet är mycket lockande och Skolresurs har gått in för att sprida information om forskarskolan och också stöda intresserade abiturienter i ansökningsprocessen. STV har i sin tur fattat principbeslutet stöda de eventuella finlandssvenska deltagarna finansiellt. I det här skedet måste jag skriva ”eventuella deltagarna” för urvalsprocessen är tuff. Ansökan består av tre delar; i) ett webbformulär som man fyller i online, ii) den sökandes CV och betyg plus två essäer och iii) ett eller flera rekommendationsbrev skrivna av lärare eller annan person. Här är alltså ett ypperligt tillfälle att ytterligare uppmuntra duktiga gymnasister, något som inte alltid är så lätt i vardagsundervisningen.

Sprid gärna informationen om RAYS redan nu och känner ni lämpliga gymnasiestuderande som kunde vara intresserade av forskarskolan, kontakta oss på Skolresurs, så kan vi tillsammans initiera ansökningsproceduren. I första hand erbjuder RAYS plats åt abiturienter, dvs de som i skrivande stund går på gymnasiets andra år. Men finns det duktiga förstaårets studerande, så ser jag ingen orsak varför inte också de kunde delta i ansökningsproceduren.

Som sista punkt i denna ”puff”-ledare vill jag igen plocka fram LUMA-center Finlands StarT 2018 aktivitet. Sista chansen att anmäla sig med i detta läsårs StarT går nu. Sista anmälningsdag 30.11.17. Anmälan sker via LUMA-center Finlands hemsida http://start.luma.fi/sv/.

Aj jo, vi har faktiskt satt in en ny funktion på vår hemsida. Skolresurs har nu en kalender var du hittar datum för fortbildningar, tillställningar och annat som är intressant för alla som gillar naturvetenskaper, matematik, teknik och programmering. Fattas något viktigt, kontakta då oss på skolresurs@abo.fi, så fyller vi in det saknade!

Ha en god fortsättning på senhösten

Benco