36: med potenser

(Målgrupp: främst åk8)

Detta är en övning som kombinerar potenser, skola i rörelse och utomhuspedagogik. Övningen går att anpassa till många olika områden inom alla läroämnen. Det är bara att byta ut uppgifterna och använda samma förfaringssätt:

  1. Dela eleverna in i grupper (3-4 per grupp). Be gruppen att komma på ett lockläte, som i gruppen kan säga, och som hörs bra. Ta sedan en runda där alla grupper får demonstrera sitt lockläte för att kontrollera att inte två grupper råkat välja samma.
  2. Därefter delar du ut alla 36 lappar åt eleverna, några lappar per elev, så att de får hänga upp dem på ett passligt område (skolgården, område med mycket träd etc). Poängtera att lapparna skall gå att läsa då man står, de skall vara synliga och varje elev ansvarar för de lappar de har hängt upp.
  3. Sedan kan 36:an börja. Varje grupp behöver en tärning (roligt med extra stora tärningar om du har). Gruppen kastar tärningen. Alla i gruppen springer sedan och söker lappen, som har samma nummer som ögontalet de kastade. Då någon i gruppen har hittat uppgiften gör hen sitt lockläte för att locka till sig hela sin grupp. Då hela gruppen är på plats löser de uppgiften. Då de har lösningen kommer de till dig, läraren, för att kontrollera om svaret är rätt.
  4. Då gruppen kontrollerat att svaret är korrekt kastar de tärningen på nytt. Numret på den lapp de nyss sökte adderar de med det ögontal de nu kastar för att få vilken nummer det skall vara på följande lapp de söker. (Dvs om de nyss sökte 5 och nu kastar 3 skall de till näst söka lapp nr 8.)
  5. På detta sätt håller eleverna på tills någon kommit till 36. Blir summan över 36 är det lapp 36 som skall sökas.
  6. Till sist plockar eleverna ner de lappar de ansvarade för och hämtar dem till läraren.

Tidsåtgång: 30min (första gången man gör detta med eleverna tar det lite längre)

Uppgiftslappar

Facit till uppgifterna

Nina Aspegrén