RC testar: Programmering

Programmering med roboten Edison

Edison är en liten programmerbar robot. Den kan användas i klassrummet för att lära ut grunderna i programmering. Med hjälp av sensorer kan roboten till exempel reagera på ljus, ljud och känna av underlag den åker på.

Edison kan programmeras via en dator, ipad eller androidplatta och via RC:s hemsida hittas handledningsmaterial, elevmanualer och olika banor att skriva ut.

http://blogs2.abo.fi/skolresurs/edison/

Resursperson Mia Skog har testat Edison och delar med sig av sina åsikter: