ÖSTERSJÖPUSSLET

östersjöpusslet

 – Intervjufilmer, informationspaket och aktiverande uppgifter om Östersjön

Vad gör en biolog på ett rederi? Hur är en journalists jobb kopplat till Östersjön? Varför behövs programmerare och utvecklare av mjukvara i arbetet för ett renare hav? Kan du och jag göra något för Östersjön?

Med Östersjöpusslet vill vi visa barn och ungdomar att de är en del i arbetet för Östersjön. Detta görs med korta intervjufilmer där aktörer och yrkesgrupper som arbetar för Östersjön presenteras. Trots det allvarliga läget med Östersjöns tillstånd finns det hopp och att det finns mycket som är värt att bevara. För att kunna förbättra Östersjöns tillstånd behövs bred kunskap och många olika aktörer.

Intervjuerna kombineras med material för elevarbete både i klassen och utanför. Materialet, främst riktat till årskurs 7-9,  presenteras i form av ett spel som innehåller filmer med tillhörande frågor och uppgifter.

Östersjöpusslet kommer att publiceras under hösten på http://blogs2.abo.fi/ostersjopusslet/. Håll koll på www.skolresurs.fi och följ RC på facebook så får du veta exakt när!

Ann-Sofie Leppänen, resursperson