matteva.fi – en digital resurs

Matteva är en samling matematikövningar på webben med över sextio olika program. Programmen är helt gratis och kan fungera som ett komplement även om skolan har tillgång till annat digitalt undervisningsmaterial. Det behövs ingen registrering men läraren kan ändå hålla koll på elevernas arbete, eftersom det är möjligt att skicka in resultat till läraren via e-post.

Jag som gör Matteva heter Alva Grönqvist och har varit matematiklärare i Lovisanejdens högstadium sedan 2003. Jag har en bakgrund som programmerare under 1970- och -80-talen. Matteva är mitt hobbyprojekt, som jag har utvecklat för mina egna behov i drygt tio år.

Matematikövningar på dator är som bäst när det gäller rutinövningar. Eleven kan snabbt göra många repetitioner med ögonblicklig feedback. Matteva består mest av sådana övningar, men det finns också spel, demonstrationer och laborativt material i digital form.

De program som jag tycker är allra nyttigast för inlärningen är Ekvationer 1, 2 och 3. Med tanke på den fortsatta skolgången är det otroligt viktigt att eleverna lär sig att lösa ekvationer. Matteva ger möjlighet till mekanisk träning med stigande svårighetsgrad.

Ett av elevernas favoritprogram är ”Rita symmetriska bilder”, som finns under kategorin ”Geometri”. Det är så populärt att det till och med kan användas som belöning för utförda räkneövningar!

Matteva1

Matteva2

Exempel från matteva.fi.

Matteva är under ständig utveckling. Nu håller jag på att gå ifrån flash-applikationerna. Det finns redan mer än tio program som fungerar utan flash till glädje speciellt för iPad-användarna.

Jag tar gärna emot respons från användarna, både positiv och negativ. Information om buggar i programmen är jätteviktigt för mig. Trots noggrann testning slinker ibland fel igenom. Lärarna i Sverige har troligen en lägre tröskel för att ta kontakt, därför verkar det som om majoriteten av Mattevas användare finns där. Det skulle vara roligt att få en uppfattning om hur utbredd användningen i Finland är. Hör av er!

Jag tar gärna emot önskemål. Jag arbetar själv i högstadiet, vilket varit avgörande för Mattevas utformning. Vad behövs i lågstadiet? Finns det övningar som kunde göras för gymnasiet?

Alva Grönqvist
(
alva.gronqvist@gmail.com)

Matteva hittas på www.matteva.fi eller via en länk på RC:s webbplats www.skolresurs.fi