Matematik.fi

Ett elevcentrerat grepp på matematiken med Matematik.fi

Digitaliseringen av skolorna är i full gång, och för tillfället pågår det aktiva diskussioner om hur ett digitalt läromedel ska vara utformat för att fungera i det moderna klassrummet. Det sägs att digitala läromedel i matematik ska erbjuda mer än att bara ge text eller uppgifter på en skärm. Läromedel ska vara designade att stöda elevens lärande samt underlätta lärarens arbete i att samla information om elevens kunskap. Det ska även vara möjligt för läraren att anpassa innehållet efter den egna undervisningsstilen samt möjliggöra samarbete med kompanjonlärare och på ett enkelt sätt inkludera vårdnadshavare.

Allt ovanstående stämmer förstås in på kraven på digitala läromedel, men i ivern att diskutera digitala funktioner glömmer vi ofta bort hur viktig del pedagogiken har i det moderna läromedlet. Utgångsläget ska inte vara att tänka på vilka funktioner digitaliseringen medför, utan utgångsläget ska vara att fundera över vad som eleven egentligen ska lära sig. Vilka förmågor vill vi att eleven besitter efter grundskolan?

På vilket sätt kan vi skapa bestående kunskap? Om vi vill att eleven ska kunna samarbeta och på egen hand klara av att forska och lösa mera komplexa problem, ställs det större krav på läromedlet än att det är digitalt. Innehållet måste vara sammanhängande och innehålla forskande uppgifter som bidrar till att eleven måste samarbeta och söka information för att lösa problem. På så sätt utvecklas eleven till en självständig, kreativ problemlösare. Läromedlets digitala funktionalitet ska sedan stöda elevens självständiga arbete och underlätta lärarens jobb.

Vi  har skapat det digitala läromedlet Matematik.fi som används flitigt av lärare och elever runtom i Svenskfinland och i Sverige. För oss var det en självklarhet att skapa ett digitalt läromedel som följer en elevcentrerad modell, där innehållet är sammanhängande och uppmuntrar till forskning i klassrummet. Vi har noga övervägt vilka digitala verktyg som eleven och läraren behöver som stöd för denna process. En smidig koppling mellan teorin och uppgifterna samt en lättåtkomlig sökfunktion gör det möjligt för eleven att bearbeta och processa innehållet under arbetets gång. De undersökande uppgifterna uppmuntrar till diskussion och samarbete mellan eleverna.

Läraren har möjlighet att publicera fullständiga, stegvisa lösningar till varje uppgift, vilket leder till att eleverna på ett enkelt sätt kan kontrollera sitt arbete samtidigt som läraren har en översikt över hela klassens framsteg och prestationer. Olika inbyggda verktyg för formativ bedömning stöder elevernas lärande och uppmuntrar läraren att utveckla sin undervisning och ta sig an nya elevcentrerade undervisningsmetoder i klassrummet.

matematikfi_screenshot

Ett smakprov på Matematik.fi

Innehållet tillsammans med tekniken möjliggör att eleverna nu lättare än tidigare kan utforska matematiken tillsammans med läraren som handledare. Matematik.fi är inte längre endast en digital variant av en traditionell lärobok utan ett helt nytt pedagogiskt redskap som stöder de tankar som den nya läroplanen bygger på. Matematik.fi erbjuds gratis för alla lärare, och för vårt arbete med läromedlet erhöll vi Svenska tekniska vetenskapsakademiens lärarpris 2016.

Mera information finns på www.matematik.fi. Kontakta oss så kommer vi och berättar mera om elevcentrerad undervisning och teknik i skolan, samt hjälper er att komma igång med Matematik.fi!

Sebastian Laxell och William Barman

Sebastian är lärare, utvecklare och konsult (http://www.laxell.com/ , sebastian@laxell.fi), William är lärare i Hangö högstadium (william@barman.fi)