Gångjärnsfrågor

Gångjärnsfrågor ger information till läraren

Är du bekant med begreppet gångjärnsfråga? En gångjärnsfråga läggs in ungefär mitt i en lektion då läraren önskar få ett slags mellanrapport av läget. En gångjärnsfråga baseras på begrepp som det är viktigt att eleverna förstår för att hänga med under den fortsatta lektionen.

Utfallet av gångjärnsfrågor ger svar på frågor av typen: Vågar vi gå vidare? Behöver någon eller några elever träna litet till? Finns det någon missuppfattning som jag behöver klargöra?

Begreppet gångjärnsfråga (hinge point question) handlar just om detta. Det är bra om svårigheterna och missuppfattningarna uppdagas i ett så tidigt skede som möjligt.

Gångjärnsfrågan är en flervalsfråga med fasta svarsalternativ. En öppen frågeställning av typen ”Hur tänker ni om …”, ”Vilka fördelar finns det med …” passar inte för detta behov. Gångjärnsfrågorna är alltid förberedda och som svarsalternativ ges ett eller flera korrekta svar men också svar som visar på missuppfattningar som elever ofta har. Alla elever svarar på frågan samtidigt genom att använda t.ex. miniwhiteboards, kort med bokstäver (A-D), Kahoot, Socrative, Plickers etc. Fördelen med de digitala verktygen är att läraren lätt kan spara elevernas svar. På basen av svaren behöver läraren sedan överväga hur arbetet går vidare. Som alltid då det gäller flervalsfrågor finns risken att en del elever enbart chansar. Om eleverna får diskutera frågorna och svaren efteråt och motivera varför de svarat som de gjort uppdagas ofta dessa gissningar.

Några exempel på gångjärnsfrågor:
(bearbetade från Dylan Wiliam, Assessment for Learning in Science)

Vilket av dessa påståenden förklarar hur vi kan se ett föremål i en spegel?

 1. Ljus rör sig från ögat till föremålet och därefter mot spegeln
 2. Ljus reflekteras från föremålet mot ögat
 3. Ljus reflekteras från föremålet mot spegeln och tillbaka mot ögat

Vilket påstående är sant?

 1. AB är längre än CD.
 2. AB är kortare än CD
 3. AB och CD är lika långa

Gångjärn1

Vilket eller vilka påståenden om månen är sanna?

 1. Månen reflekterar ljuset
 2. Månen rör sig runt jorden
 3. Månen kan inte ses på dagen eftersom det är för ljust
 4. Månen har ingen gravitation

För vilken eller vilka av de rätvinkliga trianglarna är a² + b² = c²?

Gångjärn2

Vilken eller vilka av följande är exempel på en blandning: luft, koldioxid, syre, havsvatten?

 1. Ingen av dessa
 2. Koldioxid, havsvatten, luft
 3. Syre
 4.   Luft och havsvatten

Vilken eller vilka lampor lyser då brytaren stängs?

 1. Lampa 1
 2. Lampa 2
 3. Ingen av lamporna
 4. Både lampa 1 och lampa 2
 5. Gångjärn3

Ann-Catherine Henriksson, resursperson

Creative Commons -lisenssi