Fräscha hösthälsningar från RC

Benco_280x202

Bästa läsare, årets andra nyhetsbrev är här. Vi har igen mycket nytt på gång inom RC. Den kanske viktigaste nyheten den här gången är lanseringen av vår nya webbplats. Adressen är den samma som förr – http://www.skolresurs.fi – men uppbyggnad och layout är ny. Besök sidan och ge gärna feedback.

En annan viktig nyhet är att vi fr.o.m. augusti har 17 resurspersoner engagerade i vår verksamhet för läsåret 2016-2017. Gruppen består av en lämplig blandning av personer som tidigare verkat som resurspersoner och helt nya krafter. Läs mer om tankarna kring resursteamet här i nyhetsbrevet och bekanta dig med resurspersonerna på webbplatsen. Vi finns alla tillgängliga om du t.ex. har en viktig fråga du vill ha hjälp med, har förslag på fortbildning som du gärna önskade att vi skulle ordna eller har idéer till material vi borde producera.

RC har också fått en ny verksamhetsledare. Undertecknad tillträdde den 1 augusti och har nu varit knappa tre månader med i verksamheten. Min bakgrund ligger i kemiteknik där jag både har min utbildning och tidigare yrkeserfarenhet. Jag har jobbat ca 20 år med undervisning och externfinansierad forskning vid Åbo Akademi och efter det ca åtta år i företagsvärlden. Undervisning har alltid intresserat mig och det känns fint att få vara med i ”RC-teamet” och förverkliga dess så oerhört viktiga huvudmål – att få barn och ungdomar i alla åldrar intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi har utmaningar. Den nya läroplanen är en väldigt konkret sådan. De sju kompetenserna man poängterar i läroplanen, bl.a. det ämnesövergripande lärandet och den digitala kompetensen ställer stora krav på både lärandet och lärandemiljön. En del av nyhetsbrevets artiklar plockar fram nya idéer kring detta och dessa får fritt utnyttjas i klassrummet. På vår webbplats hittar du mera, liknande material.

En annan utmaning är den mångfald av aktiviteter, program och material som erbjuds just nu, inte bara av RC utan också av många andra aktörer. Utmaningen ligger i att inte dränka skolsektorn med dessa program och material. I.o.m. att jag är gift med en klasslärare (numera speciallärare), hör jag med jämna mellanrum hur lärarna översköljs av information om nytt material, nya fortbildande kurser, nya aktiviteter för elever etc. etc.  Att hitta tid till att ta för sig av all denna information är hela tiden en utmaning för lärarna.

Här kan RC fungera som ett filter eller kanske som en katalysator. Vi ska få stödet vi producerar eller förmedlar kanaliserat på rätt sätt just dit det behövs. Samtidigt ska vi försäkra oss om att stödet når fram. Utmaningen är egentligen en väldigt positiv sådan, men gör vi fel här så förlorar vi skolsektorns uppmärksamhet.

Den ultimata utmaningen, så som jag upplever den, är förstås det fortsatta sviktande intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik bland ungdomar. RC har ett fint och brett material.  Det nationella LUMA programmet har en stor mängd material. Inom det internationella ESERO samarbetet produceras material. Allt detta får mig att fundera i banor som ”Missar vi någon viktig aspekt?”, ”Hur väl når det existerande materialet sin målgrupp?” och ”Vilken är samhällets, industrins, företagens och medias roll i det här?”

Jag är fullt övertygad om att vi ska fortsätta att vara lyhörda för det fält vi jobbar för, d.v.s. barnen och ungdomarna, samt lärarna. RC ska fortsätta att plocka fram högklassigt material som stöder undervisningen, fortsätta att erbjuda engagerande fortbildningar till lärarna, fortsätta att erbjuda elever av alla åldrar intellektuellt utmanande upplevelser inom matematik, naturvetenskaper och teknik. Men vi måste också försöka ta reda på hur detta når fram till eleverna. Vi måste också engagera det övriga samhället i den här utmaningen, inte bara den del som ligger skolsektorn nära. Det är trots allt samhället – vi själva – som behöver alla briljanta, kunniga, innovativa, socialt kompetenta och brett kommunicerande individerna i vårt framtida samhällsbyggande.

Oj, det blev lite mycket ”patos” här på slutet, men visst känns det fint att få vara med i detta utmanande arbete.

Hösthälsningar
Benco