Fortbildning, aktiviteter

Rymdkväll 8.11 i Helsingfors

Varför ta världsrymden in i klassrummet? Genom tiderna har vi fascinerats av rymden och universum. Rymdteknologin är i dag en viktig del av vårt vardagliga liv också på vår egen planet. För arbetet kring globala frågor så som säkerheten till havs, oljekatastrofer, minskning av skogsarealen samt klimatförändring utnyttjas rymdteknologi i allt högre grad. För ämneslärare erbjuds ett fortbildningstillfälle där Jan Holmgård leder diskussionen kring temat den 8.11 i Helsingfors. Närmare information:

https://blogs2.abo.fi/skolresurs/rymdkvall-i-helsingfors-8-11/


Matteinspiratör på Finlandsturné

Den brittiska matematikern Katie Steckles kommer till Finland och framträder i skolor på olika håll i landet i månadsskiftet november-december. På vissa orter ordnas även tillfällen öppna för allmänheten.

Katie är bosatt i Manchester och har sedan sin doktorsexamen 2011 fungerat som en matteinspiratör och -ambassadör. Hon är välkänd i skolor, på festivaler och i media speciellt i Storbritannien. Lägga pussel, lösa Rubriks kub samt sätta en matematisk touch på bakning hör till Katies specialiteter.

Läs mer om Katie Steckles: http://www.katiesteckles.co.uk/

Under Finlandsbesöket framträder Katie i Helsingfors (30.11), Jyväskylä (1.12), Uleåborg (2-3.12), Tammerfors (4-5.12), Åbo (7.12) och avslutningsvis i Esbo och Helsingfors (8.12).

Presentationerna är ca 45 minuter långa och hålls på engelska.

Arrangörer för besöket är LUMA-center Finland (http://www.luma.fi/sv) och FinnBrit (https://www.finnbrit.fi/).

Närmare information om presentationerna, tider, platser samt vilka tillfällen som är öppna och vilka som kräver anmälning hittas på: http://www.luma.fi/tapahtumat/4691


”Jag undersöker och upptäcker”
Ny kursomgång för klasslärare i Österbotten

Målgruppen för fortbildningen är klasslärare som arbetar i årskurserna 1-6 och som undervisar eller kommer att undervisa i läroämnet omgivningslära. Tre regionala grupper har tillsvidare genomfört kursen. Inför detta läsår har vi fått medel för att starta en fjärde grupp, denna gång i norra Österbotten i januari 2017. Som lärare har du en möjlighet att under kursen få personlig handledning på den egna skolan. Mer information om kursen finns att läsa här: Jag undersöker och upptäcker


RC:s Knattematte-kurser – Fortbildning att beställa

Hur kan barnets matematiska tänkande stödas i förskolan och inom småbarnspedagogiken? Vilka kopplingar har matematikområdet till de mångsidiga kompetenserna i läroplanen? Kursen ger konkreta verktyg i form av lekar, iakttagelseövningar och problemlösningsuppgifter med anknytning till matematikområdet. Vi tänker utanför sifferramarna och arbetar bl.a. med sorteringar, tidsbegrepp, mönster, former, mätövningar, diagram och programmering. Som lärmiljöer används såväl inomhus- som utomhusmiljön.

http://blogs2.abo.fi/skolresurs/wp-content/uploads/sites/37/2016/06/Knattematte.pdf


Mission X 2017 – Tävling/aktivitet för årskurs 3-6

Mission X startar 16 januari 2017 och pågår till den 27 april. Utmaningen fokuserar på träning, kost och naturvetenskap. Det färdiga materialet passar bra som underlag för en ämnesövergripande temahelhet inom läroämnet omgivningslära. Uppdragen som ingår är utvecklade i samarbete mellan NASA och ESA och utgår från den träning som astronauter utför. Eleverna får kunskap om bland annat hur kroppen fungerar på jorden och vilka behov astronauterna har ute i världsrymden.

http://blogs2.abo.fi/skolresurs/mission-x/


Rymdutmaningen Odysseus – Tävling från årskurs 7 uppåt

Det här året deltog finländska ungdomar för första gången i den internationella tävlingen Odysseus. Tävlingen riktar sig till skolelever och studerande på samtliga skolstadier. Medan de äldre deltagarna gör en skriftlig rapport över ett självvalt forskningsområde tävlar de yngre eleverna med en bild som de själva har skapat. Mera information om tävlingen, de olika tävlingskategorierna och anmälningssystemet:

https://blogs2.abo.fi/skolresurs/tavlingen-odysseus-2017-utlysing-och-anmalan/