En bukett resurser

IMG_2922

TILL ER TJÄNST

Första rådslaget, nästan hela RC-teamet samlat i Kangasala i slutet av augusti.

”RC byggs upp av engagerade resurspersoner som har kännedom om sitt ämnesområde och håller aktiv kontakt med lärarna”. Meningen är ett direktcitat ur RC:s strategi och är så sant som det är sagt.

Detta läsår är vi därför stolta över att kunna presentera hela 17 resurspersoner inom vårt team. En del har varit resurspersoner redan länge, en del från RC:s start för tio år sen (eller till och med längre än så, från pre-RC-tiderna med Kemididaktiskt center i Vasa). Andra har på ett eller annat sätt varit knutna till RC:s verksamhet utan att formellt benämnas som en resursperson. Och några är helt nya ansikten i RC-sammanhang.

Som strategin stakar ut det, nyckelorden är engagemang, kunskap och kontakt. Det har därför varit viktigt för oss att hitta och lyckats engagera personer från olika skolstadier inom spektret 1-9 + gymnasiet, inom alla våra ämnesområden och med bästa möjliga geografiska spridning i Svenskfinland.

På RC:s webbplats får du en kort presentation av alla resurspersoner: http://blogs2.abo.fi/skolresurs/personal/ . Gemensamt för dem alla är att de arbetar konkret, aktiverande och undersökande. De är inte främmande för att utnyttja och testa på nya lärmetoder och digitala verktyg. Flera av dem bloggar eller upprätthåller egna hemsidor för material och tips.

Vår förhoppning är att ni ska komma i kontakt med en eller flera av dessa resurspersoner under detta läsår. I form av en kurs, en workshop, en lärarträff – i real tid, digitalt eller i något annat sammanhang. Kom också i håg att det är möjligt att kontakta oss om du har en viktig fråga du vill ha hjälp med. Eller har du uppslag på en fortbildning som du gärna önskade att vi skulle ordna? Material vi borde producera?

Hoppas vi ses!

Cecilia Lundberg, RC:s koordinator