Vintern i naturen

Vintern är över för denna gång, vågar vi väl säga. Men tiden går fort och snart är det igen dags att fundera kring hur djur och växter överlever i snö och kyla.

Filmen I tranmarker har nu fått en efterföljare som heter Vinter. I den ca 19 minuter långa filmen behandlas frågor kring växters och djurs utmaningar under den kalla årstiden.

Filmen kompletteras med webbmaterial som innehåller frågor att fundera kring och enkla uppgifter att göra tillsammans eller individuellt.

Versionen med enklare text är lämplig för åk 3-5,  filmens originaltext passar för åk 6-9. Ytterligare en version utan tal men med naturljuden kvar är på kommande. Detta möjliggör för läraren att själv berätta handlingen med egna ord för yngre elever.

Filmen + uppgifter hittas på: http://blogs2.abo.fi/skolresurs/vinter-i-naturen/