Verktygsback: Öppna laborationer

Skolresurs Berit Kurtén och Ann-Sofie Leppänen har börjat samla material kring öppna laborationer i form av en verktygsback.

Här hittar du bland annat filmklipp som visar grundläggande metoder och ”verktyg” i kemi. De kan komma till nytta då elever planerar ett försök men kanske inte känner till vilka ”verktyg” de kan använda. Här finns också filmer från ett klassrum där eleverna arbetar med en öppen laboration.

http://blogs2.abo.fi/oppnalaborationer/