Östersjöpusslet

Östersjön är en av jordklotets största innanhav. Olika hotbilder gör att vi inte kan se Östersjöns framtid som självklar. Samtidigt finns det en mängd åtgärder att vända spiralen och jobba för ett renare hav.  I detta materialpaket är tanken att du ska lära dig mer om Östersjön och vilka problem som människans aktiviteter har ställt till i havsmiljön. Samtidigt kan du ta del av några yrkesgrupper som aktivt arbetar för en renare Östersjö. Många tror att Östersjön främst är biologernas gebit, men vilken roll spelar journalisten, etnologen och diplomingenjören?

Östersjöpusslet är uppbyggt av korta filmklipp kompletterat med tillhörande uppgifter – frågesporter, laborationer och en gallup.

Ta del av filmerna var för sig, eller använd hela materialet i form av ett spel där du avslutar med testet ”Är du en Östersjöexpert?”

Östersjöpusslet visar att vi alla är en del i arbetet för Östersjön.

Målgrupp: åk 8 och uppåt

http://blogs2.abo.fi/ostersjopusslet/