KNACKA KOD

Hur komma i gång med programmering i klassrummet?

Knacka kod är ett material utarbetat för lärare som inte tidigare undervisat programmering. Materialet är utarbetat i projektet ”Knacka kod” som Utbildningsstyrelsen finansierade år 2014-2016. Innehållet lämpar sig speciellt bra för elever i grundskolans årskurser 3-5.

Programmering är ett omfattande ämne och inbegriper olika kompetenser, vilket möjliggör många olika inkörsportar för läraren. I detta material visas olika inkörsportar till programmering i klassen eller skolan.

Tanken med programmering i skolan är inte att utbilda alla elever till programmerare (lika lite som att alla som spelar fotboll kommer att bli professionella fotbollsspelare). Skolans uppgift är att ge alla en likvärdig möjlighet att lära sig de viktigaste begreppen, förstå grunderna och principerna bakom fenomen i deras vardag. Till exempel hur ett enkelt spel fungerar och varför butiksdörren öppnas när du står framför den. Samt att erbjuda möjlighet att själv skapa enkla program och spel.

Programmering förknippas främst med matematik och slöjd, men kan med fördel användas som lärmetod i alla grundskolans läroämnen.

Viktiga begrepp för undervisning i programmering hittas listade på Utbildningsstyrelsens webbplats:

http://www.edu.fi/it_i_skolan/programmering/begrepp

Mia Skog, Energilaboratoriet vid Höjdens skola