Nöjesparksfysik

Nedan finns nedladdningsbart material som lärare kan använda för att förbereda ett fysikrelaterat besök på nöjesfält. Materialet är utarbetat för Power Park i Alahärmä (www.powerpark.fi) men borde fungera med enkla modifikationer på motsvarande attraktioner som borde finnas på de flesta nöjesfält.

Vi rekommenderar att ett grundligt förarbete görs med hela gruppen i god tid före besöket och att tillräckligt med tid reserveras för efterarbete.

Om skolan inte har egna sensorer kan sådana lånas via Resurscentret.

För alla typer av frågor, ta kontakt med Mats Braskén (mats.brasken@skolresurs.fi).

Nojesparksfysik

Aktiviteter i PowerPark