Nobelfysik på Aalto 15.12 kl. 17-19

Finlands Fysikerförening välkomnar intresserade att komma och lyssna på årets Nobelpristagare i fysik, prof. Duncan Haldanea och prof. Michael Kosterlitzia. De berättar om sin forskning torsdagen den 15.12.2016 kl 17-19 på Aalto universitetet i Otnäs, sal U2. Adress: Otsvängen 1 M.

Tillställningens program:
http://www.fyysikkoseura.fi/nobel.html

Anmälning:
https://www.webropolsurveys.com/S/36F4BC8E0498A9BF.par

Du kan också lyssna på presententationerna via live-streaming:
https://wonderland.videosync.fi/nobel-physics-for-everyone

Mera information om årets Nobelpris: www.nobelprize.org