Matematiklyft 3.5.2018 i Helsingfors (UBS-kurs)

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett tillsvidare unikt svenskspråkigt seminarium kring matematik och lärande på UBS i Helsingfors 3.5.2018. I programmet ingår bland annat expertföreläsningar inom centrala områden som matematikdidaktisk forskning, matematiksvårigheter och matematikens tillämpningar samt engagerande workshopar.

Seminariet är avgiftsbelagt.

Mer information här!