Ledning och organisation

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) har funnits sedan 2007. Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV) var RC:s första projektägare. Sedan hösten 2012 ägs RC av Åbo Akademi med STV som samarbetspartner (rådande avtal är i kraft 1.8.2015–31.12.2018). RC verkar som ett projekt vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia och är placerat vid CLL i Åbo.

RC leds av en styrgrupp och verksamheten förverkligas av en verksamhetsledare (heltid), en koordinator (halvtid) samt så kallade resurspersoner som arbetar deltid vid sidan av en huvudsyssla.

Dessa resurspersoner är lärare, didaktiker eller forskare inom ämnesområdena matematik, naturvetenskaper och teknik.

För finansiering av verksamheten ansvarar ÅA och STV tillsammans med olika finlandssvenska stiftelser.

Styrgruppens medlemmar 1.8.2015–31.12.2016:
Ronald Österbacka, ÅA – ordförande
Mikael Eriksson, Raseborg
Kirsti Hemmi, ÅA
Birgitta Höglund, Vasa
Martti Jalava, STV
Åsa Lindberg, STV
Linda Mannila, ÅA
Kai Nordlund, Helsingfors universitet
Annika Railila, Borgå
Torbjörn Sandén, ÅA