Kontakt

cecci

Cecilia Lundberg
koordinator

Telefon: + 358 2 215 4950/+358 46 920 2007
E-post: cecilia.lundberg@abo.fi

Övrig personal

Adress:
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan
Centret för livslångt lärande
vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

RC har utrymmen i CLL:s del av Arken (G-huset).