Klimatfostran och hållbar utveckling, 14.12.2017, Helsingfors

Nätverket SIRENE ordnar en seminariedag den 14.12 kl. 10 – 17 i Helsingfors. Under seminariets presentationer och workshopar möts forskare och lärare för att fundera på hur klimatfostran och hållbar utveckling överlag konkret kan tas in i undervisningen på olika skolstadier. Seminariets huvudspråk är finska, men deltagarna kan fritt kommentera och diskutera på svenska eller engelska! Seminariet är kostnadsfritt men för workshoparna finns en förhandsanmälan på adressen https://goo.gl/forms/Nrs10BUnf7iEIi1s2

Programmet kan du läsa här

SIRENE – Interdisciplinary network of environmental and sustainability education research, http://www.sirene.fi/