I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering, tals uppbyggnad, samband, delbarhet, huvudräkning, algoritmer

Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/

Ord i räknesätt
Välj räknesätt

Multiplikation:

Multiplikation med löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-multiplication/

Träna multiplikationstabellerna http://www.mathsisfun.com/numbers/math-trainer-flash.html

Multiplikationsövningar http://www.mattesmedjan.se/multix/

Division:

Avrunda, överslagsräkna, uppskatta:

Negativa tal:

Bråkräkning:

Bråkräkning http://www.lauracandler.com/filecabinet/math/fractions.php

Decimaltal:

Procent: