Geomedier i undervisningen – den 18.1 i Helsinfors och den 1.2 i Närpes

Kurstillfällena ingår som en del av kursen Våga prova på och riktar sig till klasslärare. Mer information om kursen finns att läsa i kurskatalogen https://abo.onedu.fi/zine/95/article-8405