ESA´s kurser för lärare i juli och i oktober 2018

ESA ordnar årligen kurser för klass- och ämneslärare. Kurserna ordnas i Leiden i Nederländerna. Kursdeltagaren står för resekostnaderna medan ESA står för kostnaderna för kursen och inkvarteringen. Läs mer om kursinnehållet och anmälningen på sidan http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Apply_to_ESA_s_teacher_workshops