E-postlistan Dynamo

Dynamolistan ger klasslärare en möjlighet att nätverka utan hjälp av Facebook.

Utskicken innehåller material och tips för undervisningen i omgivningslära. Det är också fritt fram att sprida egna tips och komma med frågor och på så sätt komma i kontakt med kolleger.

Listans adress: dynamo@skolresurs.fi

Prenumerera på Dynamo:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/8189/lomake.html