E-kurs i programmering för klasslärare

Centret för livslångt lärande ordnar en nätbaserad kurs och infopaket kring programmering. Centrala frågeställningar: vad är programmering, varför ta in det i grundskolan, vad innebär programmering för olika årskurser samt hur arbeta med programmering i olika ämnen.

Lärare: Linda Mannila

Närmare information, tidpunkter, anmälning mm: http://www.cll.fi/educations/programmering-i-grundskolan-vad-hur-och-varfor-natkurs/