Kategoriarkiv: Videoklipp

Forskningens värld

Forsk­ning­ens värld be­står av en se­rie kor­ta fil­mer (ca 5 min), där unga fors­ka­re från Åbo Aka­de­mi be­rät­tar om sitt ar­be­te. I fil­mer­na för­kla­rar de var­för de blev in­tres­se­ra­de av sitt äm­ne, de pre­sen­te­rar sin forsk­ning, be­rät­tar vad de gör i prak­ti­ken och vil­ken be­ty­del­se de­ras forsk­ning har för vårt sam­häl­le och vår fram­tid.

Fil­mer­na är främst rik­ta­de till stu­de­ran­de i gym­na­si­er.

 

Inspiration för programmering med Bee-bot

Många skolor har tillgång till Bee-Bots. Åbo Akademis Linda Mannila har sammanställt en liten introduktion till Bee-Boten och hur denna kan användas. På sin egen hemsida introducerar hon Bee-Boten och kommer med praktiska tips på vilka uppgifter eleverna kan lösa med hjälp av Bee-Boten.

Att jobba med Bee-Boten

Dessutom kan man titta på en video av Nyslotts klasslärarstuderande.

Bee Bot robotin käyttö