Kategoriarkiv: Omgivningslära

KLIMATPAKET med lektionsmaterial för åk1-9 + gymnasiet

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Det blir allt vanligare med stormar och översvämningar. Vintrarna har blivit mildare med mera regn och mindre snö. Skillnaderna mellan de olika årstiderna är inte lika stor som det var tidigare. Allt detta är inte frågan om spekulationer och antaganden, utan tecken på den globala uppvärmningen.

Hållbar utveckling och klimatförändring betonas starkt i de nya läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet.

Klimatpaketet innehåller en samling informativt material kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Det finns bakgrundsinformation för lärare samt övningar och aktiviteteter för klassituationer.

Klimatpaketet är uppbyggt på följande sätt:

 • Vad är klimat?
 • Klimatförändring
 • Aktiviteter i skolan
  • F-6: Energiutmaningen
  • F-6: Klimat – handgripligen
  • 4-9: Coola ner jorden
  • 7-9: Koll på klimatförändring
  • GY: Klimatmöte i skolan
 • Påverka i vardagen
 • Läroplansgrunderna

Klimatpaketet hittas här: https://sites.google.com/skola.raseborg.fi/klimat/startsida

I tranmarker – film + webbuppgifter

Filmen ”I Tranmarker” med tillhörande webbuppgifter hittas här: https://youtu.be/s9HPfdZhr9k.
Filmen är 22 minuter lång och är tänkt som stöd för undervisningen i omgivningslära.

Uppgifter som hör till filmen hittas på:
http://www.edu.raseborg.fi/osterby-material/Delar/Tranans_ar/myren.html

Det är också möjligt att beställa filmen på skiva till självkostnadspris.
Filmen är producerad tack vare understöd från Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.

Frågor? Kontakta resursperson Anna Karin Jern (akjern@raseborg.fi)

Creative Commons Licence

Fortbildning: Digitala geomedier

Digitala geomedier i undervisningen

Flyer: Flyer_Digitala geomedier

Målgrupp: Klasslärare och ämneslärare åk 7-9 + gymnasier

 • Digitala applikationer, kartverktyg och sensorer länkade till GPS
 • Tillgängligt satellitdata som öppet kan användas
 • Verktygen användbara i alla ämnen och temahelheter – t.ex. geografi, omgivningslära, historia, religion och gymnastik – och konkret kopplat till undervisningen och läroplanen
 • Kursen innefattar tre närstudietillfällen, du avgör  själv om du deltar i hela kursen eller i enskilda delar

Kursdragare: Mia Skog, Höjdens skola, Raseborg; Charlotte Elf, Kotka svenska samskola;  Jan Holmgård, Sursik skola, Pedersöre

Närstudier: Tisdag 11.10.2016, kl 15-18, tisdag 14.2.2017, kl 9-15 , måndag 3 april 2017, kl 15-18
Plats: Åbo, Centret för livslångt lärande, Fabriksgatan 2
Kontakt: Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg@abo.fi /046 920 2007)
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Ulos – ut – out!

Ulos – ut – out!

Storevenemanget kring inlärning utomhus

Ulos – ut – out! Arrangeras den 5-6.6.2017 i Åbo och Sagu. Evenemanget börjar med ett seminarium i Åbo slott och fortsätter med workshopar på olika håll i Åbo och dess närområden, samt vid ungdomscentralen Ahtela i Sagu. Temat kring evenemanget är den finska naturen som inlärningsmiljö. Evenemanget förverkligas på finska, svenska och engelska.

Anmälningsblanketter kommer upp i ett senare skede, men just nu kan man påverka valet av föreläsare och workshopsledare. Vem som helst som är intresserad kan ge program förslag!

Kom med och lär er mer om utomhuspedagogik!
Ulos-ut-out

Helhetsplanering i omgivningslära

Under hösten 2016 ordnar RC kursen Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet. Kursen riktar sig till undevisande personal inom 1-6. Kursen är helt nätbaserad och be­hand­lar om­rå­den så­som lä­ran­de­mål, be­döm­ning, re­sur­ser, in­ne­håll och kom­pe­ten­ser, som du som lä­ra­re be­hö­ver be­ak­ta vid se­kvens­pla­ne­ring­en.

Läs mer i nedanstående kursanslag:
Helhetsplanering i omgivningslära

 

Jag undersöker och upptäcker

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan prövade under läsåret 2014 – 2015 ut ett nytt koncept gällande fortbildning. Målgruppen för fortbildningen är klasslärare som arbetar i årskurserna 1 – 6 och som undervisar i läroämnet omgivningslära (för årskurs 5-6 fortfarande biologi-geografi, fysik-kemi). Tre regionala grupper har tillsvidare genomfört kursen. Inför detta läsår har vi fått medel för att starta en fjärde grupp inom kursen i norra Österbotten i januari 2017.

Läs mer i kursanslaget:
Jag undersöker och upptäcker