Kategoriarkiv: Jag utforskar min omgivning

Inspiration för programmering med Bee-bot

Många skolor har tillgång till Bee-Bots. Åbo Akademis Linda Mannila har sammanställt en liten introduktion till Bee-Boten och hur denna kan användas. På sin egen hemsida introducerar hon Bee-Boten och kommer med praktiska tips på vilka uppgifter eleverna kan lösa med hjälp av Bee-Boten.

Att jobba med Bee-Boten

Dessutom kan man titta på en video av Nyslotts klasslärarstuderande.

Bee Bot robotin käyttö

 

Sammy the 1-metre Rope Snake

Som ett led i utomhusmatematik introduceras Sammy, repormen på 1 meter. Sammy kan användas för att öka förskoleelevernas förståelse för många olika begrepp. Sammys grundidé var att hjälpa lära barn att knyta knutar. Men repets användningsområde är mycket större än så.

Med hjälp av Sammy kan man bland annat:

Mäta objekt som är böjda eller oregelbundna
Introducera geometriska former
Utveckla ögonmåttet
Introducera begreppen bråktal

Sammy hittas på Creative Star Learning, följ länken till Sammy och titta dej gärna omkring på hemsidan i övrigt. Exempelvis finns det en kategori vid namn Maths Outdoors som kan vara intressant.

Backsippans förskola

Backsippans förskola i Bromölla kommun bloggar om sitt dagliga arbete med barnen. De har tre avdelningar, Björnbäret, Blåbäret och Lingonet. Både Blåbäret och Lingonet arbetar med lite äldre barn och bloggar om sin verksamhet. På webbsidan hittar du olika kategorier, exempelvis matematik, naturvetenskap eller undersökning med massvis med inspirationsgivande inlägg.

Backsippans förskola – matematikarkiv

Matematikbloggen

Matematikbloggen upprätthålls av tre matematikutvecklare inom Norrköpings kommun, Britt-Marie Lindgren, Marie Ringborg Lindgren och Margot Andersson. På matematikbloggen lägger de upp idéer, tips, tankar och inspiration för lärare på grundskolenivå.

I november 2015 publicerades ett inlägg av en gästbloggare, Helene Berggren. Hon skrev om hur de jobbar med matematik på hennes arbetsplats,  Silverdansens förskola i Norrköping. I inlägget kan ni läsa om deras arbete och få inspiration till egna projekt. Också i övrigt kan Matematikbloggen bidra med idéer och tankar.

Förskolebarns matematiserande

I februari 2016 diskuterades Lego och matematiskt utforskande med hjälp av Lego på bloggen.  Det kan ni läsa om här.

 

Programmering i den finländska läroplanen

År 2016 skall programmering inkluderas i hela grundskolans läroplan. Frågan är hur detta mål skall uppfyllas. Linda Mannila, utbildare och forskare vid Åbo Akademi, har i många år arbetat med programmering för barn och unga. Hon har arbetat för att utbilda lärare på fältet för att axla denna nya uppgift. I presentationen nedan kan man läsa om hennes idéer och få inspiration för programmering också i förskolan.

Linda Mannila – programmering i Finland