Kategoriarkiv: Åk 3-6

Samlingar

Gissa de matematiska begreppen https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen

Utematte http://creativestarlearning.co.uk/c/maths-outdoors/

Problemlösning, Känguru-uppgifterna från tidigare år http://www.ncm.gu.se/node/1560

Bäveruppgifterna: bebras.se

Skolverkets material, matematiklyftet  åk 1-3: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/ak1-3?_afrLoop=13735767206191312&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s0ynvfc21_4

https://eu.ixl.com/

http://www.matteboken.se/

http://nomp.se/

Math Is fun http://www.mathsisfun.com/

PRIM-gruppen http://www.su.se/primgruppen

Matematik på Vetamix https://haku.yle.fi/?q=matematik&category=Vetamix&language=sv&UILanguage=sv

Math Speed Drill (applikation), alla räknesätt https://itunes.apple.com/us/app/math-speed-drill/id918700336?mt=8

I4 Geometri och mätning

Figurer, kroppar, symmetri, skala, mäta omkrets, area, volym rita, enheter

 Problemlösning http://www.su.se/primgruppen/uppgiftsbok/geometri

Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796

film Hastighet

film Gamla mått

Symmetri:

Symmetri i naturen http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/wet-weather-symmetrical-nature-circles/

Bygga drakar  http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/make-a-kite-by-re-using-plastic-bags-etc/

Insekter http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-insect-symmetry/

Geometriska former:

Bygga och känna igen geometri ute

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/an-outdoor-shape-activity-with-sticks/

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-logic/

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-creating-3d-shapes-from-sticks/

http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/masking-tape-shape-explorations/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-investigating-right-angles-with-sticks/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-right-angles/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-looking-at-different-angles-in-nature/

Mått
Linjer, vinklar
Vinkelns delar
Trianglar
Höjder
Vinkelsumma
Tecken
Fyrhörningar
Fyrhörningar av trianglar
Cirkelns delar
film Mät vinklar 1
film Bygg vinklar

film Mät vinklar 2
film Bygg stjärna

Koordinatsystemet

Skala:

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/scale-and-geometric-patterns-with-sticks/

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering, tals uppbyggnad, samband, delbarhet, huvudräkning, algoritmer

Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/

Ord i räknesätt
Välj räknesätt

Multiplikation:

Multiplikation med löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-multiplication/

Träna multiplikationstabellerna http://www.mathsisfun.com/numbers/math-trainer-flash.html

Multiplikationsövningar http://www.mattesmedjan.se/multix/

Division:

Avrunda, överslagsräkna, uppskatta:

Negativa tal:

Bråkräkning:

Bråkräkning http://www.lauracandler.com/filecabinet/math/fractions.php

Decimaltal:

Procent: