Kategoriarkiv: Åk 1-2

Samlingar

Gissa de matematiska begreppen https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen

Utematte http://creativestarlearning.co.uk/c/maths-outdoors/

Problemlösning, Känguru-uppgifterna från tidigare år http://www.ncm.gu.se/node/1560

Bäveruppgifterna: bebras.se

Skolverkets material, matematiklyftet  åk 1-3: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/ak1-3?_afrLoop=13735767206191312&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s0ynvfc21_4

https://eu.ixl.com/

http://www.matteboken.se/

http://nomp.se/

Math Is fun http://www.mathsisfun.com/

PRIM-gruppen http://www.su.se/primgruppen

Matematik på Vetamix https://haku.yle.fi/?q=matematik&category=Vetamix&language=sv&UILanguage=sv

Math Speed Drill (applikation), alla räknesätt https://itunes.apple.com/us/app/math-speed-drill/id918700336?mt=8

I4 Geometri och mätning

Riktnings- och lägesbegrepp, figurer, känna igen, bygga, rita, mäta, längd, massa, volym, tid

Visualisera lägesord https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/visualisera-lagesord

Mattelek med former http://arenan.yle.fi/1-3085258

Mattelek med perspektiv (karta över rummet) http://arenan.yle.fi/1-3085244

Mäta:

Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796

Mäta med käppar 1 http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/outdoor-maths-measuring-the-size-of-sticks/

Mäta med käppar 2 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/measuring-sticks/

Mäta med käppar 3 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-measuring-continues/

1-meters repet http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/the-magic-of-1-metre-rope/

Hur mäter vi tid? http://arenan.yle.fi/1-3081888

Tidens gång (klockor) http://arenan.yle.fi/1-3085212

Symmetri:

Symmetri i naturen  http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/wet-weather-symmetrical-nature-circles/

Insekter http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-insect-symmetry/

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering

Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/

Talet 20 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/20-something-maths-pictures/

Kodning:

Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering

https://studio.code.org/

https://scratch.mit.edu/

Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

I1 Matematiskt tänkande

Likheter, skillnader, samband, mönster, ordna, sortera, klassificera, jämföra

Logiskt tänkande med hjälp av löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-logic/

Övningar i logiskt tänkande https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande

Mattelek med färgkritor http://arenan.yle.fi/1-3085255

Mattelek med saftglas http://arenan.yle.fi/1-3085254

Dela rättvist http://arenan.yle.fi/1-3085252

Vilken sportpryl hör inte hemma här? http://arenan.yle.fi/1-3085235

Vilken leksak hör inte hemma här? http://arenan.yle.fi/1-3085237