Kategoriarkiv: 7-9 (Ma)

Visualisering av data

Ett relativt nytt sätt för datavisualisering är s.k. dynamiska eller rörliga diagram (eng: motion charts). Denna typ av graf blev populariserad i samband med professor Hans Roslings presentationer om ”världens hälsotillstånd”. Gapminder heter en organisation (http://www.gapminder.org/) som utvecklar denna visualiseringsteknik. På Gapminders hemsida finns flera videon där Rosling använder mjukvaran för att visualisera olika datamaterial. Några av dessa bör upplevas! Gapminder har en databas som är välfylld med (förhoppningsvis) tillförlitligt data som berör hälsa, välfärd, energi, miljö och mycket annat.

Läs mer i bilagan!

Visualisering av data_0

Veckans matematikproblem

Veckans matematikproblem är en serie uppgifter från år 2014 som har skapats av matematiklärarstuderande. Uppgifterna publicerades  i LUMA-sanomat under våren 2014 och efter översättning finns de tillgängliga även här. Som lärare har du rätt att modifiera uppgifterna så att de passar för den ålderskategori, det temaområde eller den svårighetsgrad du behöver.

Ärter i flaska
Sinus, cosinus och tangent
Diagram och lägesmått
Spela bingo i koordinatsystem
Vinkelsummor – trianglar och månghörningar

 

Tre fyrsidiga pyramider

Pyramider

TRE FYRSIDIGA PYRAMIDER  är ett arbetsmaterial för olika årskurser

Vikmodellerna kan användas i åk 1 – 8:
–   Klipp, vik, bygg och fundera. Rita ev. mönster på pyramidens sidor före klippandet. (Lim behövs inte!)
–   Två pyramider med likadana basytor kan fogas ihop bas mot bas.

Vikmodellerna med tillhörande räkneuppgifter kan användas i åk 9  och gymnasiet:
–   Observera att det finns två varianter av samma uppgifter! De skiljer sig från varandra endast i frågan om bildseriens utseende: I den ena varianten används färgbilder med lika långa sträckor i samma färg för att förtydliga idén, i den andra är pyramiderna jämngråa och användaren uppmanas färga själv. Välj den du föredrar.
–   I en klass, där det finns elever som tycker det är svårt att räkna med variabler, kan man ju förenkla uppgiften genom att bestämma kantlängden i den första pyramiden, t.ex.  a = 1 . Eller varför inte låta eleverna välja om de vill använda variabeln  a  eller ett bestämt talvärde? Sedan kan man ju jämföra resultaten och diskutera skillnader / likheter.

Eftersom det finns tre olika vikmodeller kunde grupparbete med tre elever per grupp vara lämpligt

(Idén till vikmodellerna är hämtad ur Jaakko Joki: Hahmottavaa geometriaa. Opetushallitus.Yliopistopaino, Helsinki 2004. ISBN 952-13-2162-8)

PyramidBESKRIVNING
PyramidUPPGIFTERv1
PyramidUPPGIFTERv2
PyramidVIKMODELL