Kategoriarkiv: 7-9 (Fy)

Fysikens inspiration

Ibland tenderar man glömma att fysik, trots att det kan verka krångligt, ju har en stadig förankring i verkligheten och att vetenskapen vuxit fram ur människans nyfikenhet och vilja att undersöka fenomenen runt omkring sig.

I följande bilagor kan du läsa om naturfenomen som verkar som inspirationsgivare för fysikaliska undersökningar samt om fysikaliska mysterier som hittills inte lösts.

13 olösta mysterier

Fysikens inspirationskälla

ENERGI – smått och gott i materialväg

Energi är ett svårbegripligt begrepp på alla stadier. Begreppet är vitt och brett och framför allt väldigt abstrakt för eleverna och studerandena. Nedan följer en samling dokument med allt från små tankenötter till större helheter inom temat energi.

Energinötter + svar

Energiomvanlingar workshop

Fysiken bakom energidebatten

Uppskattningar om energi

Vad är egentligen energi

Rymden i skolan – Ursas planetarium

Enligt läroplansgrunderna ska man studera ”jordens och månens rörelser och olika fenomen som rörelserna ger upphov till, solsystemets strukturer och stjärnhimlen.” i åk 5-6. Också andra årskurser brukar ha rymden som återkommande tema.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa är en mycket användbar resurs när man behandlar rymden. Deras stjärnkarta http://www.ursa.fi/extra/tahtikartta/ visar hur stjärnhimlen ser ut hos oss just nu. Man kan ställa in ett annat datum och klockslag för att få veta på för hand vad man kommer att få se om man går ut en viss kväll. Som en del av rymdtemat kan man beställa Ursas planetarium till skolan. Då har man en garanterat stjärnklar himmel på nära håll under skoltid.

Man bokar planetariet per telefon(09) 684 0400. Det går inte att
boka på epost. Att hyra planetariet kostar 70€ första dygnet, 45€ de följande dygnen. Det skickas med Matkahuolto och enligt webbsidan kostar transporten sammanlagt 135€. Det är två stora lådor och en stor kass och ryms i en personbil. Man behöver bara en skarvsladd när man sätter upp det. Det finns en effektiv fläkt som blåser upp planetariet på några minuter. Därför kan man ganska lätt packa ihop och flytta planetariet från en skola till en annan, så kan man dela på kostnaderna och behöver inte transportera eleverna som ska besöka planetariet.

Flera klasser hinner besöka planetariet under en skoldag.
På den här sidan visas hur man gör med planetariet.
http://www.ursa.fi/palvelut/planetaario/kuvia-planetaariosta.html
Man kan hyra en guide också, men de talade åtminstone tidigare knagglig svenska.
Nedan bifogas en förkortad bruksanvisning på svenska.

Till hjälp för minnet kan man använda den här presentationen av några kända stjärnbilder och några klara enskilda stjärnor.
http://www.edu.raseborg.fi/osterby-material/RC/Planetariet/Rymden.odp

Sidorna har mörk bakgrund så att man inte förstör mörkerseendet om man tar med sig presentationen in i planetariet. Öppna den i en ipad eller tab. Några plock ur de gamla berättelserna om stjärnbilderna gör att eleverna lättare kommer ihåg namnen.

Bruksanvisning

Bestämning av spårvidden på en CD-skiva

Ytan på en CD-skiva är beklädd med en mycket ljuskänslig och reflekterande aluminiumhinna. Ytan består av en rad fördjupningar som löper i ett spiralspår från mitten ut mot CD-skivans kanter. Det här spiralspåret fungerar som styrspår för laserhuvudet i CD-spelaren. Man kan bestämma avståndet mellan fördjupningarna, d. v. s. spårvidden, på en CD-skiva genom att använda skivan som ett reflexionsgitter. I reflexionsgittret kommer det reflekterade ljuset från fördjupningarna tillsammans med det reflekterade ljuset från de plana mellanliggande partierna att interferera och ge upphov till ett karakteristiskt diffraktionsmönster.

I bilagan hittas tydligare instruktioner på hur experimentet kan utföras.

Bestämning av spårvidden på en CD

Fysikaliska aptitretare

Resurscentrets fysiker Mats Braskén och Jonas Waxlax bjöd på fysikaliska aptitretare under en workshop som hölls på MAOL:s höstdagar i Nådendal den 9-10 oktober 2009.

Med fysikalisk aptitretare avses att inleda en fysiklektion med att genast försöka fånga elevernas intresse genom att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande experiment, är att det skall vara enkelt att utföra och ge ett resultat som lockar till diskussion.

I bilagan finns workshopens aptitretare samlade (utrustning, utförande, diskussion).

Aptitretare1

Aptitretare2

Smarttelefonen – ett mångsidigt verktyg

En modern smarttelefon innehåller ett antal sensorer. I de flesta telefoner finns det accelerometer, gyroskop, gps, ljudsensor (mikrofon) samt magnetometer (kompass). Dyrare telefoner kan även vara försedda med barometer, luxmätare, termometer samt en mätare för relativ fuktighet. Telefonen innehåller dessa sensorer för att få information om sin egen position, rörelse och omgivning. I bilagorna kan ni fördjupa er i användningsmöjligheterna för smarttelefonens accelerationssensor, ljudsensor och  strålningssensor. Med finns även en bilaga som beskriver hur man exporterar mätdata från programmet SparkVue och en introduktion till programmet Tracker.

Import av mätdata

Smarttelefon

Tillägg om luftmotstånd

Analys av rörelse med iPad

Smarttelefon ett mångsidigt mätverktyg

Accelerationssensorn

Mobilmikrofonen

Tracker_bra att tänka på

smartphone strålningsmätare