Alla inlägg av Johanna Fredenberg

Vikariat i Sverigefinska skolan i Botkyrka läsåret 2016-2017

Sverigefinska skolan i Botkyrka (Stockholm)som en vikarie i matematik och NO-ämnen
– Åk 5-9
– Matematik och NO-ämnen (ke, bi, fy, te)
– Läsåret 2016-2017
Tjänsten är i grunden en heltid, men kan variera beroende på din behörighet.

Sverigefinska skolan i Botkyrka är en tvåspråkig friskola. På skolan, som har cirka 150 elever/barn, finns en förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt förskola.

Vår verksamhet präglas av det övergripande målet tvåspråkighet. Du som söker tjänst på vår skola skall ha förmågan att strukturera arbetet utifrån aktuella behov. Stor vikt läggs på att du är engagerad, tar egna initiativ och kan använda din kreativitet. Vidare är det viktigt att du har personlig lämplighet, flexibilitet och en god samarbetsförmåga. Du ska ha ett stort intresse för att arbeta med elever i olika åldrar. Kontakta gärna skolledningen för mer information.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-05-31
Vi tar emot ansökan via e-post: exp@sverigefinskaskolan.com
Kontaktpersoner
Susanna Viinikka, rektor +468-53038675 (arb) +4673-7030564 exp@sverigefinskaskolan.com
Raija Saikkonen, bitr. rektor +468 – 53038675 (Telefon) exp@sverigefinskaskolan.com

Adress
Sverigefinska skolan i Botkyrka AB
Utbildningsv. 4
14740 Tumba
SVERIGE

Laboration: mikrobiologiska bränsleceller

Forskare vid Åbo Akademi hjälper till att presentera aktuell forskning för skolelever genom att delta i utvecklandet av laborationer som baserar sig på forskningen de gör. Xiaoju Wang, doktor i oorganisk kemi från Åbo Akademi, har i sin doktorsavhandling forskat i hur man genom att använda enzymer och socker kan producera elektricitet med s.k. biobränsleceller.
I denna laboration konstrueras en simpel mikrobiologisk bränslecell där jästens enzymer fungerar som biokatalysatorer. Själva bränslecellen konstrueras av gelatin och vanligt hushållssocker kan användas som bränsle.

Länken nedan visar mer om hur du tillsammans med dina elever kan bygga en bränslecell driven av jäst!

branslecell_0

Vetenskapstips på nätet

Illustrerad vetenskap (4/2014) tipsar om hemsidan www.vetenskapenshus.se där foskare från KTH och Stockholms universitet guidar skolelever inom matematik, biologi, kemi och fysik.

På teknik- och nyhetssajten www.mashable.com under Experiments finns experiment på köksingredienser samt de vetenskapliga förklaringarna bakom. T.ex. gör ett glas osynligt, stek ägg utan värme.

Lärarmaterial för filmer om matematik på Vetamix

Lärarmaterial för Morfis kod

Morfis kod är fem stycken 13 minuter långa filmer om matematik på Vetamix. Det är lekfulla program för åk 3-6. Programmen innehåller problemlösning och förklarande fakta.

Lärarmaterialet för varje program innehåller en sida med tidsangivelser när man som lärare kan pausa filmen och aktivera eleverna samt kopieringsunderlag för liknande övningar som barnen i filmen utför.

Material för Morfis kod 1 på Vetamix_0
Material för Morfis kod 2 på Vetamix
Material för Morfis kod 3 på Vetamix
Material för Morfis kod 4 på Vetamix
Material för Morfis kod 5 på Vetami

 

Algebra | Geometri | Informationsbehandling och statistik | Mätning |Tal och räkneoperationer | längd | vikt | volym | skala | tid | mönster | area | talsystem | addition | multiplikation | bråk | medelvärde

Nya Vetamixfilmer i matte för 1-6

Vetamix har producerat nya filmer i matematik för de lägsta årskurserna. Så nya att de inte ens syns på Vetamix hemsida, men de hittas på dessa länkar:

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/visualisera-lagesord

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/ekvationsrakning-lagstadiet

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande

Matte + stickning = sant

17_08_14_JuliaCollins_200.jpg

Den brittiska matematikern Julia Collins är på Finlandsturné i maj. Julia är expert på matematiska knutar med doktorsexamen från University of Edinburgh 2011. Nu jobbar hon som ”Mathematics Engagement Officer” och fungerar som ”matteinspiratör”.

Under vecka 19 och 20 besöker Julia skolor och universitet runt om i Finland:
5.5 Helsingfors (Aaltouniversitet, English School, http://eea.aalto.fi/fi/current/events/2015-04-09/)
6.5 Åbo (kl 10 & 16 Turun Yliopisto, aud. Edu 1, Educarium)
7-8.5 Tammerfors (2 framträdanden i skolor, 2 på universitetet + Café Scientifique)
11.5 Kuopio (Kuopion lyseo)
12.5 Uleåborg (Oulun lyseo)

Önskar du närmare information om klockslag, plats mm kontakta cecilia.lundberg@skolresurs.fi

Läs mer om Julia:
På University of Edinburghs hemsida: http://www.maths.ed.ac.uk/~jcollins/
Julias bloggar: https://haggisthesheep.wordpress.com/
https://whatsonmyblackboard.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/haggismaths

Dana-projektets videoinstruktioner 2014

Hur koppla Verniers mätsensorer till datorn
– på Youtube:

Ljudets hastighet (Vernier)
– som pdf: Ljudets hastighet
– på Youtube: http://youtu.be/9vbYWFWsNZc

Absorbans, Bestämning av jämviktskonstant (Vernier)
– som pdf: Bestämning av jämviktskonstant
– på Youtube: http://youtu.be/gGFQvvWPHGs

Kondensatorurladdning (Vernier)
– som pdf: Kondensatorurladdning
– på Youtube: http://youtu.be/njr37yOwQY0

Elektromagnetisk induktion (Vernier)
– som pdf: Elektromagnetisk induktion
– på Youtube: http://youtu.be/3jNKX5rvTIQ

Harmonisk svängningsrörelse (Vernier)
– som pdf: Harmonisk svängningsrörelse
– på Youtube: http://youtu.be/Lz5e0Y7cZhw (del 1)
http://youtu.be/QcLAHJEmY2g (del 2)

Vilo- och rörelsefriktion (Vernier)
– som pdf: Vilo- och rörelsefriktion
– på Youtube: http://youtu.be/Q-ZygKDbeMs

Kalibrering av Pascos droppräknare
– på Youtube: http://youtu.be/cciauZrdLgA

Kalibrering av Pascos pH-mätare
– på Youtube: http://youtu.be/Zi2P_O7TySQ

Titrering av en stark syra med en stark bas (Pasco)
– på Youtube: http://youtu.be/b3T-hbSO-1M

Koppling av Pascos utrustning
– på Youtube: http://youtu.be/quA7lmgRDxE

Spänningen i en solcell (Pasco)
– som pdf: Spänningen i en solcell
– på Youtube: http://youtu.be/LSlU93Iw2xY

Rörelsemängdens bevarande (Pasco)
– som pdf: Rörelsemängdens bevarande
– på Youtube: http://youtu.be/B-zWwUhFJTA

Jämfotahopp på kraftplatta (Pasco)
– som pdf: Jämfotahopp på kraftplatta
– på Youtube: http://youtu.be/NJfRdCbTN2M

Newtons andra lag med fjäder (Pasco)
– som pdf: Newtons andra lag
– på Youtube: http://youtu.be/zLtPHA7DMIE

Krossa en pepsiburk (Pasco)
– som pdf: Krossa en Pepsiburk
– på Youtube: http://youtu.be/3O5lMEZNbMw

Specifik värmekapacitet (Pasco)
– som pdf: Specifik värmekapacitet
– på Youtube: http://youtu.be/zYUV176BL98

En vagns rörelse (Pasco)
– som pdf: En vagns rörelse & Energiramp
– på Youtube: http://youtu.be/86kxO6ZwGUM

Boyles lag (Pasco)
– som pdf: Boyles lag
– på Youtube: http://youtu.be/QUKP9144rx4

Växelström (Pasco)
– som pdf: Växelström
– på Youtube: http://youtu.be/VOZIwtFbw1Q

Hooks lag (Pasco)
– som pdf: Hookes lag