ABILABB 2017

Den vid det här laget klassiska Abilabbkursen, dvs sommarkurs med kemi-, fysik- och mattelaborationer, ordnas i Åbo den 7-11 augusti 2017.

Kursen är avsedd för gymnasiestuderande.

Laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi, ansvarar för de praktiska arrangemangen. Skolresurs.fi är kursarrangör.

Vi ber lärarnas sprida ordet i sina skolor till studerandena. Deltagarna anmäler sig själv till kursen (deadline 15.5. 2017).

Ytterligare information:
Kursanslag: RC-annons – Abilabb2017
Direktlänk till anmälan
Följebrev till deltagarna: Abilabbkursbrev
Infobrev till lärarna: Abilabbkursbrev