Rotationsmekanik

För denna demonstation behöver du en eller flera trådrullar och en flaska såpvatten. Placera rullen på ett jämt underlag. När man drar i tråden kommer rullens beteende att bero på i vilken vinkel man drar. Ifall dragvinkeln är liten kommer trådrullen att rulla i dragriktningen, men ifall vinkeln är stor kommer rullen att rulla bort.

Läs mer i bilagan!

Rotationsmekanik med trådrulle