TÄNKARTALKO TORSDAGEN 26.11.2020 KL. 09.15-15.30

Välkomna på projekt KOMPIS första Tänkartalko – en interaktiv fortbildningsdag om skoltrivsel, mobbning och utanförskap

Projekt Kompis vid utvecklngspyskologin vid Åbo Akademi bjuder i samarbete med CLL i Åbo in dig som arbetar inom eller i anslutning till den finländska skolmiljön till en annorlunda fortbildningsdag den 26 november 2020 – vi kallar tillställningen för ett Tänkartalko om skoltrivsel, mobbning och utanförskap.
Under dagen kommer vi att ta del av aktuella internationella och nordiska studier samt resultat från två regionala forskningsprojekt. Utgående från detta material diskuterar vi både utmaningar och tillämpningar som kan användas i det egna arbetet. Med hjälp av interaktiv digital teknik kommer resultatet av diskussionerna att samlas in och sammanställas i en rapport som distribueras till varje deltagare efter seminariet. Rapporten kommer även att spridas bland övriga intresserade samt ingå som en pusselbit i ett paket till beslutsfattare och framtida skolpersonal som sammanställs våren 2021.
Vi hoppas det här är ett kreativt format som ger dig som deltagare både uppdaterad kunskap inom området och tillika en möjlighet till att aktivt bidra till samhällsdiskussionen om skoltrivsel, mobbning och utanförskap.
På grund av coronarestriktioner arrangeras seminariet helt och hållet på distans.

Program och anmälningsblankett hittas här

 

INTROSEMINARIUM: Hur tar sig mobbning uttryck i dagens skolkontext?
med PD Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.Föredrag:Trender inom internationell forskning – rapportering från det senaste årets forskarkonferenser om mobbning och utanförskap. 
WORKSHOP 1: Vuxnas erfarenheter av att förebygga och hantera mobbning i skolan
med Emma Nyqvist, Emilia Alfthan och Emilia Sandvik och Julia Käldström-Sund, magisterstuderande vid Åbo Akademi.Föredrag: Vuxnas erfarenheter av att förebygga och hantera mobbning – analys av 40 intervjuer med skolpersonal som genomfördes runtom i Svenskfinland inom ramen för projekt KOMPIS* läsåret 2019-2020.*KOMPIS- Kunskap Om MobbningsPrevention i Svenskfinland – är ett forsknings-och utvecklingsprojekt vid utvecklingspsykologiska enheten vid Åbo Akademi. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.
WORKSHOP 2: Bakom kulisserna på projekt Reboot
med Martina Mölsä, projektforskare inom projekt REBOOT* vid Åbo Akademi, och Patrik Söderberg, projektledare för REBOOTFöredrag: En vecka i högstadiet – rapport från en pilotstudie om sjuors upplevelser och erfarenheter med hjälp av en mobilapplikation i Korsholms högstadium våren 2020.

* REBOOT – Re-assessment of Bullying and Ostracism using Online Technology – är ett forskningsprojekt vid utvecklingspsykologiska enheten vid Åbo Akademi i samarbete med Hebrew University of Jerusalem. Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.

SCHEMAT FÖR DAGEN

9:15 – 9:30 Registrering

9.30 – 10:00 INLEDNING: Presentation och praktisk information

KAFFE

10:15 – 11:30 SEMINARIUM

LUNCH

12.15 – 13.15 WORKSHOP 1

KAFFE

13.30 – 14.30 WORKSHOP 2

AVSLUTNING

14:45 – 15.15 Sammanställning och information om nästa steg