Om HIBA

In English

Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext : inverkan av ett negligerat element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna

Ett stigande antal äldre medborgare och en ökande förekomst av långtidssjukdomar tillsammans med betydande samhällsförändringar utmanar hälsovårdssystem i hela världen. Trots optimistiska prognoser har många e-hälsotjänster inte varit framgångsrika i att lansera hållbara innovationer. Utmärkande har varit att skapa e-hälsosystem under antagandet att användaren är medveten om sina hälsorelaterade behov samt är kapabel och intresserad av att möta dessa. För att bli effektiva borde e-hälsotjänsterna skräddarsys och riktas så att de beaktar användarnas hälsoinformationsbeteende i sin helhet med hänsyn till intressen, förmågor och sociokulturell bakgrund. Syftet med projektet HIBA är att forska i hur medborgarnas hälsoinformationsbeteende påverkar användning av konsumentinriktade hälsoteknologier och hur dessa teknologier effektivt kan skräddarsys för äldre vuxna för att skapa individuellt och samhälleligt mervärde till traditionella hälsovårdstjänster.

HIBA-projektet finansieras av Finlands Akademi.